Skjematisk illustrasjon av et HIV virus. Laget av Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) (https://en.wikipedia.org/wiki/HIV#/media/File:HI-virion-structure_en.svg)

HIV virus er atvoldin til eyðkvæmi (AIDS). HIV virusið er av retrovirusslagnum. Retrovirus er serstakt slag av RNA virus, og má tí tað umseta sítt RNA til DNA í nøringaringrásina.

Genomet består av to identiske enkelt-trådige “positiv retning” RNA molekyler, omgitt av en proteinkappe, som igjen er omgitt av av en lipidmembran. Dette er med andre ord nokså likt arvematerialet til koronaviruset, men det er ikke modifisert slik at cellens systemer tror at det er et mRNA. Dermed kan ikke cellens proteinsyntesemaskineri direkte gjenkjenne virusets RNA. Både for å kunne få syntetisert virusets proteiner og for å få kunne lage nytt viralt DNA, må retrovirus “oversette” sitt RNA til DNA. Viruset bruker da et eget enzym, revers transkriptase, for å kunne gjøre dette. Dette enzymet finnes pakket inn i viruspartikkelen når den infiserer en human celle. Deretter setter DNA’et seg inn i vertscellens genom (som også er DNA). Når bruker viruset vertscellens eget maskineri for å oppformere seg. Nytt virus-RNA blir laget ved hjelp av et av cellens egne enzymer, som kalles for RNA polymerase. Dette virus-RNA’et blir oppfattet som cellens eget RNA, og virusproteiner blir produsert. Dette inkluderer revers transkriptase.  Noen av virusproteinene samler seg som en kappe rundt virus-RNA’et. Revers transkriptase blir også tatt med inn i viruskapselen. Andre virusproteiner setter seg inni cellemembranen, og danner en liten utposning på cellemembranen som kappeproteinene med det virale RNA går inn, før den avsnøres og frigis som et nytt virus.

 

Referanser

Lu K, Heng X, Summers MF (2011) Structural determinants and mechanisms of HIV-1 genome packaging. J Mol Biol 410, 609-633.