Norivirus er vanlig atvold til búkilsku við spýggjan og leyst lív.

Noroviruset har ett enkelt enkelt-trådig “positiv retning” RNA molekyl som sitt genom, men det er likevel ikke et retrovirus, fordi viruset oversetter ikke sitt RNA til DNA.

Elektronmikroskopibilde av norovirus. Hver enkelt av de lyse sirklene er en viruspartikkel. Den hvite streken tilsvarer 50 nanometer. Bildet er tatt fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norwalk.jpg og opprinnelig laget av US Environmental Protection Agency.

Det virale RNAet blir direkte brukt av cellens proteinsyntesemaskineri, og ett av genene koder for en RNA-dirigert RNA polymerase (det er ingen kjente cellulære enzymer som er av denne typen). Dette enzymet lager en “speilvendt” (negativ retning) RNA kopi fra det originale virale RNA, og dette speilvendte RNA brukes så til å lage mange “speilvendte” kopier av det “speilvendte” RNA, omtrent på samme måte som koronavirus. Dette nye RNA er nå identisk med det original virale RNA.  Andre gener i virusgenomet koder for kappeproteiner. Kappeproteinene samles rundt disse siste RNA molekylene, og danner de ferdige viruspartiklene. Nøyaktig hvordan de nye viruspartiklene slipper ut fra cellene, er ikke kjent, men viruset kommer ut av cellen uten å ta med seg noe av cellemembranen – det er “nakent”, i motsetning til koronaviruset. Og på grunn av at det er nakent, virker ikke håndsprit dårlig som desinfeksjonsmiddel mot norovirus. Men en grundig håndvask med såpe fungerer!

 

Referanser

Thorne LG, Goodfellow IG (2014) Norovirus gene expression and replication. J Gen Virol 95, 278-291.